افزودنی ها addtive

فروش همتراز کننده رنگ پودری | Leveling agent

افزودنی هایی یا ادتیو هایی که در تولیدات رنگ به کار می روند از جمله متریال هایی هستند که جهت حصول به ویژگی هایی خاص در روند تولید، دپو کردن ، اعمال پوشش های رنگ و ویژگی های نهایی پوشش (در حدود ۰.۱ تا ۲ درصد از کل فرمول) در ساخت فورمول های انواع رنگ […]

بیشتر بخوانید