رنگ پارچه شتری

بازرگانی رنگ پارچه شتری اصل

رنگ پارچه شتری از جمله رنگ های کلاسیک می باشد که مناسب با هر نوع پارچه و قابل استفاده در هر نوع فصلی است و به دلیل خاص بودن و برخورداری از طرفدار فراوان، پارچه

بیشتر بخوانید