رنگ پارچه کرپ کش

بهترین واردکننده رنگ پارچه کرپ کش درجه یک

رنگ پارچه کرپ کش بسیار زیاد و متنوع است پارچه کرپ به پارچه‌هایی میگویند که از ترکیبی از مواد اولیه هم چون ابریشم ، ریون ، استات ، پنبه و الیاف مصنوعی و یا با اس

بیشتر بخوانید