رنگ پارچه گاباردین

تولیدکنندگان عمده رنگ پارچه گاباردین درجه یک

پارچه گاباردین یک نوع پارچه است که بسیار محکم می باشد و بر اثر عوامل مختلف خراب نمی شود. از این پارچه معمولا برای تهیه کت و شلوار استفاده می شود رنگ پارچه گابار

بیشتر بخوانید