رنگ پلی یورتان پایه آب

قیمت عمده رنگ پلی یورتان پایه آب

رنگ پلی یورتان پایه آب مانند سایر رنگ های پایه آب حلالش آب است و برای استفاده از آن کافی است مقدار مورد نظر رنگ را با مقدار معین آب مخلوط کرده و با ابزار مخصوص

بیشتر بخوانید