نمایندگی رنگ نسوز

نمایندگی فروش رنگ پلی اورتان نسوز در ایران

رنگ پلی اورتان نسوز یک رنگ اکریلیک (مبتنی بر آب) است که عایق حرارتی خانه شما را بهبود می بخشد. این رنگ حرارتی به گرم نگه داشتن درجه حرارت در منازل در ماه های زم

بیشتر بخوانید